Týdenní plán od 1.9. do 4.9.

Týdenní plán od 1.9. do 4.9.

TÝDENNÍ PLÁN

Předmět

Co se naučíme

Pomůcky

ČJ

Opakování:

Abeceda

Souhlásky a samohlásky

Psaní u,ú,ů

Slovní druhy

Čtení: čtení s porozuměním

Psaní: opakování

M

Opakování

pravítko

PRV

Opakování učiva 2.ročníku, povídání si...

VÝCHOVY

Písnička Krokodýl

Zážitek z prázdnin....

DOMÁCÍ ÚKOLY

Na úterý si připravit krátké vyprávění z prázdnin ( děti si mohou přinést fotografie z cest....) 

Obalit učebnice, popřípadě sešity

Trénovat násobilku

Zopakovat si slovní druhy

Připravit si (ST) prezentaci knížky přečtenou o prázdninách

Informace pro rodiče:

✓ V úterý 1.září se sejdeme v 8.hodin ráno na dvoře školy. Po uvítání přejdeme do třídy, kde si rozdáme školní sešity, učebnice, zahrajeme si některé hry, přivítáme našeho nového spolužáka Prokopa, který se do Klánovic přistěhoval...J. Ve třídě budeme cca do 11:00, pak bude oběd
✓ Družina bude již od úterý
✓ Ve čtvrtek 3.9. od 17.hodin proběhnou třídní schůzky. Prosím připravte si na ně 1000 Kč - fond, děkuji

Příjemný a usměvavý vstup do nového školního roku

MJnika