16.01.2015 15:02

Pozdní příchody

Škola se zamyká v 8:00 a pozdní příchody se zapisují do žákovské knížky. Podle školního řádu mají být děti v 8:00 již ve třídě, a to bohužel některé děti z naší malé budovy nebývají. Hlídejte si, prosím, včasné příjezdy a příchody do školy. 

—————

Zpět


Kontakt

Monika Kubíčková - třídní učitelka